Beperkt aantal muizenvallen door coronavirus

Helaas moeten we u mededelen dat er momenteel een beperkt aantal muizenvallen bij Smart Pest Control op voorraad zijn. Dit alles heeft te maken met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus.

We begrijpen dat u als ondernemer en als consument graag snel van uw muizen en/of rattenplaag af wilt. Zeker in tijden waarin (delen van) uw bedrijf leeg staat en u veel/constant thuis bent. U kunt van ons aannemen dat wij ons uiterste best doen om onze voorraad weer aan te vullen.

Is het coronavirus overdraagbaar door muizen en ratten?

Er zijn veel vragen of muizen, ratten en andere plaagdieren het coronavirus en met name het COVID 19 virus kunnen overdragen. Tot zo ver bekend zijn er geen meldingen bekend waarin dat het geval is geweest. Onderstaand een korte samenvatting van het CDC (Amerikaans). Nederlandse informatie kunt u ondermeer vinden bij de Rijksoverheid.

  • Coronavirussen die dieren infecteren, kunnen overgedragen worden op mensen, maar dit is zeldzaam.
  • Er is geen bewijs dat gezelschapsdieren het COVID-19 kunnen verspreiden.
  • Er zijn geen aanwijzingen dat geïmporteerde dieren of geïmporteerde dierlijke producten een risico vormen voor de verspreiding van het nieuwe coronavirus van 2019 in de Verenigde Staten.